08 Feb 2024

Moet een handkettingtakel, een hijslint, een sluiting,… in dienst gesteld worden of volstaat de periodieke keuring door de externe dienst voor technische controle?

De misopvatting ?

Op de werkvloer is er vaak de misopvatting:

 • Tot welke groep behoort een handkettingtakel nu?
 • Is het een serieproduct zoals een hijsband, hijsketting *, rondstrop, …?
 • Is er sprake van een grijze zone of is het toch duidelijk?

Sommige keuringsagenten veronderstellen dat het een serieproduct is en nemen het dus direct mee in het 3 maandelijks periodiek verslag, waar andere eerst het indienstellingsverslag opvragen bij de klant.

Even verduidelijking: wat zegt de wetgeving nu concreet?

Een handkettingtakel met CE wordt gelijkgesteld met een handmatig aangedreven machine dus bijgevolg is deze onderhevig aan artikel 280/281 van het ARAB. Dit houdt in dat er een OVI (Onderzoek Voor Indienststelling) dient te gebeuren en vervolgens een nazicht om de 3 maanden zijnde het periodiek nazicht.

Even letterlijk erbij halen wat dit inhoudt:
Art. 280: keuring voor indienststelling door een Erkend Keuringsorganisme bij de eerste ingebruikname.
Art. 281: periodieke (driemaandelijkse) keuring door een Erkend Keuringsorganisme.

 • In de hoedanigheid van werkgever/werknemer: Alvorens de hijstoestellen/hijsmateriaal (groep 1a) in gebruik te nemen, moeten ze eerst een keuring voor indienststelling (art.280) ondergaan.
 • Deze keuring kan enkel uitgevoerd worden door een Erkend Keuringsorganisme en gebeurt op voorlegging van de CE-verklaring.
 • Een uitzondering wordt toegestaan op ‘in serie geproduceerde hijsmaterialen’ (groep 1b). Hijslinten, rondstroppen, sluitingen, … behoren tot de groep. 
 • Het keuringsverslag voor indienststelling dient bewaard te worden zolang het toestel in dienst is.
 • De eerste periodieke keuring (art.281) moet uiterlijk binnen de 3 maanden na datum van het indienststellingsverlag (groep 1a) of 3 maanden na de eerste ingebruikname (groep 1b) uitgevoerd worden.
 • Daarna zal het hijstoestel of hijsmateriaal (groep 1a én 1b) opgenomen worden in de lijst van de periodieke (3-maandelijkse) keuringen.

   
 • Afbeelding met tekst, statief

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wat nu met hijsbanden, hijskettingen *, …

Daar zitten we met een uitzondering op de regel omdat deze in serie geproduceerde hijstoebehoren betreffen.
Daar wordt een steekproef op uitgevoerd.

* Hijskettingen: let op wanneer deze zelf worden samengesteld dienen deze wel in dienst gesteld te worden.

Besluit

Een handkettingtakel moet dus altijd in dienst gesteld worden door een externe dienst voor technische controle daar er geen sprake is van “een serieproductie” en ze dus geen deel uitmaken van de “groep 1b” .Hijslinten, rondstroppen, sluitingen, … behoren tot de groep 1b en moeten dus niet door een externe dienst voor technische controle in dienst gesteld worden maar wel direct bij het eerstvolgend 3 maandelijks onderzoek onderworpen worden. Vergeet ook niet de inventarislijst onmiddellijk bij te werken wanneer er nieuw hijsmateriaal wordt toegevoegd of kapot hijsmateriaal wordt verwijderd.

TIP: het is handig om visueel aan jullie mensen kenbaar te maken of iets gekeurd is of niet.
Dit kan makkelijk door vb. het aanbrengen van een kleurcode die de seizoenen volgt, zo kan iedereen het snel onthouden:

En tot slot, het is niet omdat iets gekeurd werd dat het vandaag nog altijd in goede staat is.

Controleer altijd of alles er nog ok uitziet. Bij twijfel of kapot materiaal: direct van de werkplaats verwijderen en leidinggevende verwittigen! 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.