Milieucoördinator

Milieucoördinator

Wie moet een milieucoördinator aanstellen?

Het aanstellen van een interne of externe milieucoördinator wordt bepaald door de indelingslijst (bijlage 1 van VLAREM I).
De meeste bedrijven die een klasse 1-activiteit uitvoeren zijn verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de potentiële milieu-impact moet er een milieucoördinator type B of A aangesteld worden. Voorbeelden van dergelijk bedrijven zijn afvalbedrijven, chemische bedrijven, bedrijven met een grote opslag van gas of gevaarlijke producten, betoncentrales, Sevesobedrijven,…
Dit wordt aangegeven met een A of een B in de vijfde kolom van de indelingslijst. Indien er een N staat wil dit zeggen dat deze activiteit vrijgesteld is van de milieucoördinatorplicht


Wie kan de functie van milieucoördinator vervullen?

Om de functie van milieucoördinator type A of B te kunnen vervullen moet men in het bezit zijn van het diploma hiervoor.
De functie kan uitgevoerd worden door een werknemer (interne milieucoördinator) of kan door een studiebureau uitgevoerd worden (externe milieucoördinator).

Het merendeel van de KMO’s stelt een externe milieucoördinator aan. Dit is omdat er vele voordelen verbonden zijn aan het aanstellen van een externe milieucoördinator.
Ten eerste kost dit minder dan wanneer u iemand hiervoor moet aannemen en is dit eenvoudiger dan wanneer een huidige werknemer de opleiding te laten volgen. 
Daarnaast is een externe milieucoördinator full time met de milieuwetgeving bezig en op de hoogte van de laatste wijzigingen, in tegenstelling tot iemand die dit als een deel van zijn dagtaak heeft.
Tenslotte heeft een externe milieucoördinator dikwijls gelijkaardige bedrijven in portefeuille waardoor u automatisch mee profiteert van de elders opgedane ervaringen en kennis en waardoor u sterker staat bij inspecties.Interesse in een externe milieucoördinator?

Indien u bijkomende info over het aanstellen van een externe milieucoördinator of hiervoor een offerte hiervoor wenst, dan mag u steeds met ons contact opnemen.